Sağlık Yazıları

Sporun Yararları

 • 1. SAĞLIĞINIZIN DEĞERİNİ ANLAMANIZA YARDIMCI OLUR.
 • 2. YAŞAM KALİTENİZE ARTTIRMANIZA VE GELİŞTİRMENİZE YARDIMCI OLUR.
 • 3. FİZİKSEL PERFORMANSINIZI GERÇEKLEŞTİRİR.
 • 4. KALP RAHATSIZLIĞI RİSKİNİ AZALTIR.
 • 5. MAKSİMUM OKSİJEN KAPESİTENİZİ ARTTIRIR.
 • 6. YÜKSEK TANSİYON RİSKİNİ VEYA İLERLEMESİNİ AZALTIR.
 • 7. YÜKSEK TANSİYONU OLANLARIN,TANSİYONU KONTROL ALTINDA TUTMASINA YARDIMCI OLUR.
 • 8. KANDAKİ TRİGLYCERİD SEVİYESİNİ AZALTIR.
 • 9. KANDAKİ İYİ KOLESTROLU (HDL) ARTTIRIR.
 • 10. DİNLENME KALP ATIMINI DÜŞÜRÜR.
 • 11. KALP-DAMAR DOLAŞIMINI GELİŞTİRİR.
 • 12. ANAEROBİK EŞİĞİ ARTTIRIR,BUDA ÇABUK YORULMAYI VE DOLAYISIYLA KANDA LAKTİK ASİT BİRİKİMİNİN
         ERKEN OLUŞMASINI ENGELLER.
 • 13. KALP REZERVİNİ ARTTIRIR.
 • 14. KALBİNİZİN BİR ATIMDA VÜCUDA POMPALADIĞI KAN MİKTARINI ARTTIRIR.
 • 15. VÜCUT ISINIZI SOĞUTMA İÇİN,DERİ YÜZEYİNE GEREKLİ KANAKIŞ KABİLİYETİNİ ARTTIRIR.
 • 16. AKCİĞER KAPESİTENİZİ ARTTIRARAK,OKSİJENİN AKCİĞERDEN KANA GEÇEBİLME KABİLİYETİNİ ARTTIRIR.
 • 17. KALP KRİZİ GEÇİRDİKTEN SONRA,HAYATTA KALMA ŞANSINIZI ARTTIRIR.
 • 18. KORONERDE KAN PIHTILAŞMA HASSASİYETİNİ DÜŞÜRÜR.
 • 19. KANDAKİ YOĞUNLAŞMAYI AZALTIR.
 • 20. KALBİNİZİN DAHA VERİMLİ POMPALAMA İŞLEVİNİ YAPMASINI SAĞLAR.
 • 21. KANINIZIN KAN PLAZMA HACİMİNİ GENİŞLETİR.
 • 22. ORTA SEVİYELİ EGZERSİZLER SIRASINDA,KALP ATIM SAYISINI DÜŞÜRÜR.
 • 23. ANORMAL NABIZ ATIM,İNCİNMELERİNİ AZALTIR.
 • 24. KASLARINIZIN KANDAN OKSİJEN ÇIKARMA KABİLİYETİNİ ARTTIRIR.
 • 25. ÇARPINTI RİSKİNİ AZALTIR.